Gymnasie- och Kunskapsminister i Nyhetsmorgon

Idag besökte Aida Hadzialic, Gymansie- och Kunskapsminister Nyhetsmorgon. Dels fick man en insikt i hennes tidiga barndom när hon som femåring flydde från Bosnien till Sverige. En del av hennes liv som hon är glad att hon inte kommer ihåg som hon annars skulle om hon varit äldre.

Det stora fokuset låg ändå på utbildning och Pisa-rapporten som berättar att Sveriges skolresultat är väldigt dåligt. Allt fler elever misslyckas att uppnå till den godkända nivån i grundämnen och ministern försökte mest slingra sig iväg genom att förklara att vi redan visste det Pisa-rapporten sa sedan innan (precis som att det skulle göra något bättre?). Hon gav även en känga åt friskolor och att de är en del av problemet, speciellt de som jagar vinster.

Det som saknas i Sverige är en komplett utbildningsplan som man håller fast med under en längre tid och gör mindre ändringar under tiden. Varför elevernas resultat är så dåligt som de är har många faktorer där lärarnas löner förmodligen bara är toppen på ett isberg. Det pratas väldigt lite om elevernas respekt för lärare vilket är något som ligger på föräldrarnas ansvar. Den biten kommer inte förändras med några enkla lagändringar och förändrad utbildningsplan.

Sverige har också en stor invandring i jämförelse med våra grannländer. Vi tar emot mycket fler än vad t.ex. Danmark, Finland och Norge gör. Det är förmodligen också något so påverkar skolresultatet överlag negativt då barn som anländer till Sverige och sedan börjar skolan ligger ganska långt efter motsvarande barn som levt i Sverige hela tiden.