Utbildning till behandlingsassistent och beroendeterapeut

Det är en härlig känsla att hjälpa människor som har det svårt och det är därför inte konstigt att utbildningar som t.ex. behandlingsassistent där man hjälper missbrukare och de som haft en svår och traumatisk uppväxt blir allt vanligare.

Om du jobbar inom t.ex. socialtjänsten eller kriminalvården så vet du hur viktigt det är att ha rätt terapeutverktyg att tillgå för att hjälpa till. Detta kan vara allt ifrån vanlig kognitiv beteendeterapi till motiverande samtal. Alla fall är unika och att kunna applicera rätt terapi i rätt situationen kan vara skillnaden mellan att hjälpa och stjälpa. Av just denna anledning bör er arbetsplats se till att ni som personal får uppdaterade kunskaper genom bra utbildningar.

val-boutbildningVAL-BO Utbildning har lång erfarenhet inom missbruksvåren och håller i flera olika utbildningar. Personal inom kriminalvården, socialtjänsten och behandlingshem är exempel på de som tidigare valt deras utbildningar.

Där hittar du bl.a. en utbildning för att bli Dipl. Behandlingsassistent med inriktning på 12-stegsbehandling. Kursen består av i största delen självstudier förutom tio stycken tredagars kurstillfällen där helpension ingår i kursavgiften. Självstudierna utförs mellan dessa tillfällen med inlämningsuppgifter, examensarbete och bokrapporter.

Om du redan jobbar inom vården som t.ex. beroendeterapeut så kan eventuellt en utbildning om NCT (Nucentrerad Terapi) var aktuellt. Det blir som ett komplement till vanlig KBT och kallas även ibland för den tredje vågens KBT.