Flytta verksamheten till kontor i Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad och själva hjärtat i landet så det är inte konstigt att många företag som vill ha en stark bas i landet väljer att öppna kontor i just Stockholm. Staden är väldigt stor och det finns flera stadsdelar som lämpar sig bra för företagsverksamheter. De centrala delarna av Stockholm har lokaler som lämpar sig bäst kontor och de yttre delarna av staden har mer av en blandning mellan kontor och industrilokaler.

En fördel med kontor i de centrala delarna av Stockholm är att det är väldigt lättillgängligt för alla som bor inom staden att ta sig till. Det är även bättre ur många affärssynpunkter då man kan förmoda att det kanske finns många andra företag etablerade i Stockholm som man kan tänkas vilja ha en god relation med och utföra affärer mellan. Att då ha ett kontor i Stockholms innerstad gör det mycket, mycket lättare att få till möten och inte tala om lunchmöten skulle efterfrågas.

Det är därmed inte alls säkert att alla företag förespråkar en central placering. Många e-butiker och andra företag som behöver tillgång till lagerlokaler och inte bara kontor gör sig bäst i att undvika de centrala delarna av staden om man nu inte vill dela upp kontoret och lagret, men det kan ha praktiska nackdelar i det långa loppet.

Om du som företagare, entreprenör, platschef m.m. har fått i uppdrag att leta efter ny lokal åt företaget så rekommenderar vi att ni besöker en hemsida där ni kan söka efter kontor i Stockholm och hitta något som passar er bra.

En av de svåraste uppgifterna man står inför när man väljer kontorslokal är att försöka förutse tillväxten i bolaget. Hur många fler anställda ska kunna få plats i kontoret? Kan ni tänka er att byta kontor redan om några år igen? Vad kommer kostnadsökning av ett större kontor leda till i det långa loppet och hur hade dessa pengar kunnat investerats på annat sätt? Det är ingen lätt uppgift!