Utbildning till behandlingsassistent och beroendeterapeut

Det är en härlig känsla att hjälpa människor som har det svårt och det är därför inte konstigt att utbildningar som t.ex. behandlingsassistent där man hjälper missbrukare och de som haft en svår och traumatisk uppväxt blir allt vanligare.

Om du jobbar inom t.ex. socialtjänsten eller kriminalvården så vet du hur viktigt det är att ha rätt terapeutverktyg att tillgå för att hjälpa till. Detta kan vara allt ifrån vanlig kognitiv beteendeterapi till motiverande samtal. Alla fall är unika och att kunna applicera rätt terapi i rätt situationen kan vara skillnaden mellan att hjälpa och stjälpa. Av just denna anledning bör er arbetsplats se till att ni som personal får uppdaterade kunskaper genom bra utbildningar.

val-boutbildningVAL-BO Utbildning har lång erfarenhet inom missbruksvåren och håller i flera olika utbildningar. Personal inom kriminalvården, socialtjänsten och behandlingshem är exempel på de som tidigare valt deras utbildningar.

Där hittar du bl.a. en utbildning för att bli Dipl. Behandlingsassistent med inriktning på 12-stegsbehandling. Kursen består av i största delen självstudier förutom tio stycken tredagars kurstillfällen där helpension ingår i kursavgiften. Självstudierna utförs mellan dessa tillfällen med inlämningsuppgifter, examensarbete och bokrapporter.

Om du redan jobbar inom vården som t.ex. beroendeterapeut så kan eventuellt en utbildning om NCT (Nucentrerad Terapi) var aktuellt. Det blir som ett komplement till vanlig KBT och kallas även ibland för den tredje vågens KBT.

Golvslipning – Förnya golvet genom slipning

golvslipningGolv slits sakta men säkert och även om man har ett lackat eller oljat parkettgolv så kommer golvet sakta men säkert tappa sin lyster. Efter en 15års period är det hög tid att göra något åt det om du inte tidigare gjort det.

Genom golvslipning slipas golvets ojämnheter bort och med en ny behandling blir golvet som nytt. Golvet får tillbaka den där glansiga ytan som gör ett fantastiskt intryck på rummet.

När man slipar golv gör man detta vanligtvis inte förhand med sandpapper, utan man använder en maskin för detta. Dessa maskiner polerar golvet med ett fint sandpapper och gör det redo för att behandlas så golvet i bästa fall kan hålla ett par decennier till.

Man kan ge sig på att försöka slipa golvet själv men man kommer då behöva hyra utrustningen som krävs, lägga tiden och riskera att det inte blir lika bra som om en fackman hade gjort jobbet. Även om maskinen gör jobbet så vill du t.ex. inte slipa mer än vad som behövs på golvet då parkettgolv vanligtvis endast har ett fåtal millimeter tillgodo vilket inte räcker till hur många slipningar som helst.

Du kan t.ex. ta hjälp av en firma som utför golvslipning för att säkerställa att allt görs korrekt. Att låta ett företag utföra golvslipning ger dig möjligheten att dra av upp till halva kostnaden i rotavdraget.